Først skulle den gamle stensætning i indkørslen nedbrydes, for at give plads til et nyt fundament til havemuren.

Udgravning og støbning af fundament for havemur.

De 3 Tuja træer som stod i indkørslen blev nænsomt flyttet ud til den lille vej - de overleved heldigvis.

Afrømning af jord for ny terrasse.

Sætning af sokkel kampesten for havemur.

Etablering af kloak og dræn under terrassen.

Udlægning af grusunderlag og herefter 20 cm nøddesten.

Opbygning af forskalning for stenrender til tagvand.

Udstøbning af 10 m³ beton til terrassen.

Udlægning af pigsten under tagudhæng.

Nu skal betonterrassen lige have lov til at arbejde og sætte sig, inden vi lægger klinker - til næste år.

Havemuren nåede vi ikke i år - det bliver også til næste år.

Tilbage til forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommer 2011 - Terrasse